HOTLINE: 0357 656 956
SỰ KIỆN HÈ 2022 – 01 NGÀY CỦA TƯƠNG LAI tại thành phố hướng nghiệp VIETOPIA

SỰ KIỆN HÈ 2022 – 01 NGÀY CỦA TƯƠNG LAI tại thành phố hướng nghiệp VIETOPIA

Nhằm tạo cho các bạn nhỏ có một mùa hè bổ ích và trải nghiệm thành phố Vietopia giả định thu nhỏ với hơn 60 ngành nghề; nơi giáo dục định hướng nghề nghiệp cho các trẻ em từ 4 – 15 tuổi, Trung tâm ngoại ngữ HANEX kết hợp với Trung tâm thể thao tổng hợp và giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Vietopia tổ chức chương trình “Một Ngày Của Tương Lai” vào Thứ 6, ngày 01/07/2022.